קירות דיאפרגמה (סלארים) באמצעות מכונת כפות עובי מינימלי 50 ס"מ

גאו דניה מבצעת חפירה לקירות סלארי במגוון עוביים (50-200 ס"מ), לכל סוגי הקרקעות והעומקים. שיטה זו מושתתת על חפירת אלמנטים מלבניים בקרקע תוך תמיכה בדפנות הקירות באמצעות תערובת בנוטנייט.

שיטת קירות הדיאפרגמה מועדפת על מתכננים ויועצי קרקע בעיקר בפרויקטים של דיפון חניונים עמוקים המצויים במרכזי אוכלוסייה.

השיטה מתאימה במיוחד במקרים בהם שטח החניון חודר לאזור מי תהום, ובאמצעותה מתבצע איטום של החניון מפני מי התהום והקטנת נפח המים הנדרש לשאיבה לצורך ביצוע עבודות הבניה.

גאו דניה מבצעת חפירה לקירות סלארי במגוון עוביים (50-200 ס"מ), לכל סוגי הקרקעות והעומקים. שיטה זו מושתתת על חפירת אלמנטים מלבניים בקרקע תוך תמיכה בדפנות הקירות באמצעות תערובת בנוטנייט.

מהיא שיטת קידוח קירות סלארי כפות ?

שיטה זו מושתתת על חפירת אלמנטים מלבניים בקרקע תוך תמיכה בדפנות הקירות באמצעות תערובת בנוטנייט.

מתי מומלץ ליישם קידוח קירות סלארי ?

שיטת קירות סלארי הקרוייה גם קירות הדיאפרגמה מועדפת על מתכננים ויועצי קרקע בעיקר בפרויקטים של דיפון חניונים עמוקים המצויים במרכזי אוכלוסייה וליצירת מבנה תחתון של רבי קומות.
טכניקה זו משמשת לבנית המבנה התחתון פרויקטים שונים ,השיטה מתאימה במיוחד במקרים בהם שטח המבנה חודר לאזור מי תהום, ובאמצעות קיר הדיאפרגמה מתבצע איטום של החניון מפני מי התהום

יתרונות יישום קירות סלארי

היתרונות בשימוש בשיטה זו הינה שניתן לבצע קירות דיפון שהם גם משמשים לאחר מכן כקירות קונסטרוקטיביים של המבנה.

מה נדרש לביצוע טכניקה זו ?

לשם ביצוע עבודה זו דרוש מכונת מנוף יעודי, כף חפירה יעודי, מערך לוגיסטי נרחב, מערך בנטונייט.

היתרונות לביצוע טכניקת קידוח קירות סלארי

עבודה זו ניתן לבצע בכל מקום, רמת הדיוק הנדרשת מכתיבה את סוג הכף עושים שימוש, לפרויקטים עם רמת דיוק גבוהה עושים שימוש במכונת ההידרומיל, לפרויקט עם רמת דיוק סטנדרטית עושים שימוש בכפות חפירה יעודיות.

לגאו דניה נסיון מוכח ביישום פרוייקטי קירות סלארי
שיטה זו מבוצעת בפיר גלי גיל שהינו חלק מפרויקט הרכבת הקלה של ת"א.

גאודניה מתמחה בשיטות וטכנולוגיות קידוח נוספות אשר מיושמות בהתאם להרכב הקרקע, צרכי הפרוייקט ואתגרים הנדסים נוספים: