נקזים אנכיים (Wick drains)

שיטה זו מתאימה לפרויקטים בהם נדרשת התערבות לצורך מניעת נזקים אפשריים לכבישים ומבנים כתוצאה משקיעת הקרקע (קונסולידציה).

בשיטת הנקזים האנכיים, מוחדרים לקרקע רווית מים נקזים אנכיים לעומק של עד 35 מטר ואלו מובילים לקיצור משמעותי של תהליך הקונסולידציה, וכתוצאה מכך לקיצור לוחות הזמנים של הפרויקט.

שיטת הנקזים האנכיים מתאימה לפרויקטים גדולים בתחום התשתיות המבוססים על קרקעות חרסיתיות כבדות, כדוגמת פרויקט עוקף קריות,מחלף יגור ועוד.