השפלת מי תהום

מהי השפלת מי תהום

מערכת השפלת מי תהום היא מערכת אשר מאפשר שליטה על מפלס מי התהום. הצורך בהשפלת מי תהום הוא לצורך יצירת סביבה יבשה לעבודות הנדסיות מגוונות. השיטה הכי נפוצה להשפלת מי תהום היא בעזרת בארות קידוח אשר אליהם מחוברת מערכת שאיבה. המים השאובים יכולים להיות מוזרקים בחזרה אל תוך הקרקע או לחילופין להיות מובלים למערכות ניקוז שונות.

יתרונות המערכת

השפלת מי תהום מאפשר גישה לאזורים שלפני כן לא היו נגישים בשל אמצעות מי תהום. לאחר תיפעול המערכת הסביבה החדשה שנוצרה מאפשרת עבודות מכל סוג שהוא.

דרישות למערכת ההשפלה

בכדי לציור מערכת השפלת מי תהום יש להיעזר בהידרולוג וביועץ קרקע אשר מנתחים את תנאי השטח. ההידרולוג באמצעות דו"ח יועץ הקרקע יתכנן מערכת להשפלה אשר תכלול מס' בארות, מאפייני הבארות, קצב שאיבה וכד'