עוגני קרקע

גיאו דניה מבצעת עוגני קרקע ומסמרי קרקע לתימוך אופקי משלים זמני או קבוע בקירות דיפון (כלונסאות או סלארי) עד לעומס של 120 טון ליחידה.

גיאודניה מסוגלת לבצע עוגני קרקע בכל סוגי הקרקעות ואף מתחת למפלס מי תהום.