ג'ט גראוטינג מפצה / מרסן (Compensation Grouting)

טכניקת הג'ט גראוטינג המפצה יעילה במקרים בהם שיטת הג'ט גראוטינג הרגילה לחיזוק מבנים אינה אפקטיבית, או כאשר יש צורך להרים את יסודות המבנה בעקבות שקיעות דפורמציה.

טכניקת הג'ט גראוטינג המפצה מושתתת על טכנולוגיית ניטור מתקדמת באמצעותה ניתן, בתכנון המתאים, להרים יסודות וקטעי מבנים במספר סנטימטרים.