יציקת בטון תת מימית

מהי יציקת בטון תת מימי?

יציקת בטון תת מימי הינה שיטת ביצע יציקות מיוחדות מתחת למפלס מי הים או מי התהום כאשר לא ניתן לבצע עבודות בסביבה יבשה.
השיטה משמשת בעת בניית נמלים או יציקות מתחת למפלס מי התהום כאשר לא מבוצעת השפלת מי תהום מסיבות שונות.
היציקה מבוצעת על ידי צוללנים מיומנים המכינים את השטח לפני היציקה ומכוונים את משאבת הבטון ומוודאים שמפלסי היציקה ואיכות הבטון עונים לדרישות המתכנן.
יציקת הבטון מבוצעת תוך שימוש בתערובת בטון מיוחדת המותאמת לסוג המים ולעומק היציקה.

מתי מומלץ לבצע בטון תת מימי?
כאשר נדרשת יציקה מתחת למפלס המים בעת ביצוע עבודות ימיות או בעת יציקת מרתפים , פירי מעליות , חניונים ותחנות שאיבה. ולא ניתן לקבל היתרי שאיבה והחדרת מי תהום.

יתרונות השיטה:
לא נדרש לבצע השפלת מי התהום לצורך ביצוע העבודות , ניתן לביצוע בתוך מרתפים קיימים או בעת ביצוע העבודות כאשר עולה צורך.