מיכשול-משרד הביטחון

שם הפרויקט: מיכשול משרד הביטחון
מזמין הפרויקט: משרד הביטחון

תיאור הפרויקט:

יציקת מאות אלפי קובים של קירות דיאפרגמה בשילוב כפות והידרומיל.

 

אתגר הנדסי אדיר-חפירה ויציקה של מאות אלפי קובים של קירות דיאפרגמה בלוח זמנים קצר ביותר