פיר אם המושבות

שם הפרויקט: פיר אם המושבות.
מזמין הפרויקט: נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים.
מיקום: צומת גהה כביש 4.

תיאור הפרויקט:

פרויקט פיר אם המושבות כולל ביצוע פיר שילוח לרכבת הקלה בשיטת ההידרומיל.
פיר השילוח, הינו מבנה בטון תת קרקעי בצורת קופסא המורכב מקירות סלאריים היורדים לעומק של 38 מטר ומתחת למי תהום.
האלמנטים הסלאריים נחפרים בחפיפה כך שאלמנט שניוני חוצב מאלמנט ראשוני כ 20 ס"מ ובכך מאפשר יציקה רציפה וקבלת קיר הומוגני בכל היקף הפיר, לקבלת קיר חלק ואטום מחדירת מים.
בנוסף, ביציאות השילוח למכונות המנהור בוצעו בלוקי ג'ט-גראוט המאפשרים יציאה בטוחה יציבה ואטומה למכונות המנהור.

מהות הפרויקט:

פיר שילוח עבור מכונות TBM אשר יחפרו את מנהרות הקו האדום כחלק ממערך הרכבת הקלה של ישראל.