ביסוס גשר לכיש

גאו דניה - ביסוס גשר לכיש

שם הפרויקט: ביסוס גשר לכיש.
מזמין הפרויקט: רם הנדסה בע"מ.