ביסוס גשר לכיש

lachish

שם הפרויקט: ביסוס גשר לכיש.
מזמין הפרויקט: רם הנדסה בע"מ.