מגרש 1409 נתניה

שם הפרויקט: מגרש 1409 נתניה
מזמין הפרויקט: אפריקה ישראל

תיאור הפרויקט:

ביצוע כלונסאות דיפון, קידוח עוגנים וחפירה.

תכולת הפרויקט:

לצורך הקמת חניון תת קרקעי בוצעו באתר כ-3,800 מ"א של כלונסאות דיפון בשיטות CFA,
בנוסף, נקדחו כ-160 עוגנים וברגי קרקע.
חפירה גדולה  כ- 46 א.מ"ק עפר.