פרויקט עופר יבנה

שם הפרויקט: עופר יבנה
מזמין הפרויקט: מליסרון

תיאור הפרויקט:

ביצוע כלונסאות דיפון, קידוח עוגנים וחפירה.

תכולת הפרויקט:

לצורך הקמת חניון תת קרקעי בוצעו באתר כ-10,000 מ"א של כלונסאות דיפון בשיטות CFA,
בנוסף, נקדחו כ-450 עוגנים קרקע.
חפירה גדולה  כ- 200 א.מ"ק עפר.