MED 1 רמלה

שם הפרויקט: MED 1 רמלה
מזמין הפרויקט: דניה סיבוס

תיאור הפרויקט:

ביצוע כ 3,000 מ"ק סלארי ביסוס באמצעות מכונת ההידרומיל .

ביצוע של כ-2,800 מ"א של כלונסאות בקטרים בין 80 ל 150.