פרויקט בית מנורה

שם הפרויקט: דיפון וחפירה בית מנורה.
מזמין הפרויקט: חברת מנורה.
מיקום: ז'בוטינסקי 23 רמת גן.

תיאור הפרויקט:

ביצוע דיפון וחפירה למבנה משרדים בן 36 קומות לשימוש חברת מנורה על שטח של כ4 דונם.

מהות הפרויקט:

ביצוע קירות סלארי לדיפון בהיקף השטח וקיר נוסף סמוך לדופן הדרומית לתמיכת הקיר הדרומי וחפירה לעומק של כ20 מטר לצורך הקמת 6 קומות חניון תת קרקעי.

תיאור הפרויקט:

התבקשנו ע"י חברת מנורה לבצע קירות דיפון וחפירה לצורך הקמת שש קומות של חניונים תת קרקעיים .

תכולת העבודה שנדרש לבצע:

ביצוע קירות דיפון וחפירה לצורך הקמת מבנה המשרדים.
בפרויקט נוצקו כ4500 מ"ק בטון ועוד כ 500 מ"ק CLSM בקירות הסלארי.
נחפרו כ60,000 מ"ק עפר בשלבים.
נקדחו כ500 עוגנים זמניים בשלוש שורות לייצוב הקירות .
לצורך תמיכת קיר הפונה לרחוב ז'בוטינסקי ונתמך ע"י מרתף תת קרקעי, נבנתה קונסטרוקציית פלדה לתמיכת הקיר והמרתף נהרס.