פרויקט מתחם סגול אשדוד

שם הפרויקט: מתחם סגול אשדוד
מזמין הפרויקט: קבוצת תדהר & קבוצת יובלים
מיקום: מתחם הסטאר סנטר-אשדוד

תיאור הפרויקט:

ביצוע דיפון בהיקף של 4,000 מ"ק באמצעות מכונת ההידרומיל

ביצוע ביסוס בהיקף של 9,000 מ"ק באמצעות מכונת ההידרומיל