תחנת בן גוריון

 

שם הפרויקט: תחנת בן גוריון
מזמין הפרויקט: דניה סיבוס – נת"ע
מיקום: תחנת בן גוריון של הרכבת הקלה – הקו האדום, רחוב ז'בוטינסקי בני ברק.

תיאור הפרויקט:
תחנת רכבת תת-קרקעית כחלק ממערך הקו האדום המוקם בימים אלו.

מהות הפרויקט:
ביצוע קיר דיפון שיהווה הקיר החיצוני לתחנה התת-קרקעית בשיטת ההידרו-מיל.

תכולת הפרויקט:
ביצוע קירות סלארי לדיפון התחנה בעומק של כ38 מטר